DISC - ĐÁNH GIÁ PHONG CÁCH HÀNH VI CÁ NHÂN


DISC đo lường các khía cạnh tính cách của bạn. Nó không đo lường trí thông minh, năng khiếu, sức khỏe tinh thần mà mô tả hành vi của con người trong các tình huống khác nhau.

TÌM HIỂU THÊM

DISC FOR KIDS - ĐÁNH GIÁ PHONG CÁCH HÀNH VI CỦA TRẺ

DISC Trẻ em là một bài đánh giá tính cách và hành vi trực tuyến dành cho trẻ em từ 8 đến 12 tuổi. Báo cáo này cung cấp tổng quan về các phong cách hành vi DISC, sự kết hợp Phong cách DISC của con bạn và mô tả về tính cách cụ thể của con bạn dựa trên kết quả bài kiểm tra DISC.

TÌM HIỂU THÊM

MOTIVATOR - ĐÁNH GIÁ ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY VÀ TRUYỀN CẢM HỨNG


Bài kiểm tra này sẽ đánh giá bạn dựa trên 7 khía cạnh của động lực, dựa trên nghiên cứu của Tiến sĩ Eduard Spranger và Gordon Allport về những gì thúc đẩy và tạo động lực cho một cá nhân.

TÌM HIỂU THÊM

SALE IQ PLUS - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ KỸ NĂNG BÁN HÀNG

Earn Money Earn Money Dollar Currency Illustration

Báo cáo đánh giá Thông minh Bán hàng là một phân tích khách quan được thiết kế dưới dạng sơ đồ về kiến thức bán hàng của bạn tại thời điểm hiện tại. Báo cáo này cho bạn biết bạn đang ở đâu, tại sao bạn như vậy - và nó cho bạn biết bạn nên làm gì?

TÌM HIỂU THÊM

EIQ - ĐÁNH GIÁ TRÍ TUỆ CẢM XÚC

Nghiên cứu chỉ ra rằng trí tuệ cảm xúc có thể được học và có thể được coi là sự khác biệt có thể đo lường được liên quan trực tiếp đến thành công nghề nghiệp và cá nhân. Hơn nữa, trí tuệ cảm xúc có thể chịu trách nhiệm tới 80% thành công mà chúng ta trải nghiệm trong cuộc sống.

TÌM HIỂU THÊM

LEARNING STYLE - ĐÁNH GIÁ PHONG CÁCH HỌC TẬP

Mục đích giúp xác định sở thích chung của mọi người, hoặc xu hướng học tập tự nhiên, có thể nằm ở đâu.

TÌM HIỂU THÊM